Oznam Podmienky vstupu do MŠ

Vážení rodičia,

Prosíme rodičov o dodržiavanie odporúčaných nariadení  ÚVZ SR:

 • Deti do MŠ treba privádzať do 8,00 hod., pretože po 8.00 hod. sa priestory MŠ uzamykajú z dôvodov dezinfekcie vstupných priestorov.
 • Do priestorov vstupujeme s rúškom a dezinfikujeme si ruky
 • Deti do 6 rokov majú výnimku z povinnosti nosiť rúško
 • V šatni sa nezdržiavať viac ako 10 min., R-O-R
 • Materská škola povinne uskutočňuje ranný filter
 • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál   školský semafor v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.
 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti   „dieťaťa/žiaka“. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať   písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka .

Ďakujeme za pochopenie


Škôlka volá

 

 

Milí rodičia,

Prevádzka materskej školy začína dňom 02.09.2021 od  

6:30h do 16:00h.             

   Prineste prosíme Vás  svojim deťom:

 • podpísané prezuvky, pyžamo
 • podpísané náhradné oblečenie ( tepláky, pančuchy, košeľa) uložené v taške
 • hrebeň/ podpísaný/
 • prekopírovaný preukaz poistenca
 • ostatné organizačné pokyny, ako aj základné tlačivá Vám poskytnú pani učiteľky
© Materská škola Porúbka 2017