Oznam Oznam - preventívne opatrenie
Riaditeľka materskej školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy, oznamuje rodičom, že na základe vyhlásenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia p. 3 ods. 8 vyhlášky 231/2009 Z.z. Ministerstva školstva SR

Bude Materská škola v Porúbke od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane zatvorená

z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šīrením respiračného ochorenia spôsobeného novým korona vírusom COVID-19.
Ďakujeme rodičom za pochopenie a zároveň Vás prosíme o dodržiavanie karanténnych opatrení navrhnutých hlavným hygienikom SR a usmernení MŠ SR.
Prosíme rodičov, aby sledovali stránku školy a obce, kde budú uvedené ďalšie pokyny ohľadom karantény od 16.3.2020
Elena Hodasová: riaditeľka MŠ
Igor Frko : starosta obce
Späť na oznamy
© Materská škola Porúbka 2017