Oznam Prosba 2 percentá

Prosba

 

Milí rodičia, Ak máte záujem podporiť našu materskú školu

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o príspevok 2% z dane

 Nakoľko by sme chceli tieto peniaze použiť na modernizáciu učebných pomôcok a rekonštrukciu školského dvora a dopravné ihrisko
ĎAKUJEME

Prečo vôbec darovať 2%?
Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu materskú školu.

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba: 

 

AK STE ZAMESTNANEC

1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,00 EUR.

3. Vo Vyhlásení uveďte tieto údaje:
Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706       
Právna forma: Nadácia

4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, odovzdajte do 30.4.2022 našim triednym učiteľkám. Zanesieme ich za vás na príslušný daňový úrad. V prípade, že Vyhlásenie na daňový úrad zanesiete sami, odovzdajte nám jeho kópiu potvrdenú pečiatkou Daňového úradu, ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

 

 

 

 

 

AK STE FYZICKÁ OSOBA A PODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM/SAMA

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2021 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,00 EUR.

3. Doplňte tieto identifikačné údaje:
Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región
 Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
 IČO: 37900706
 Právna forma: Nadácia

4. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.3.2020) na príslušnom daňovom úrade. Kópiu daňového priznania potvrdenú pečiatkou Daňového úradu (stačia strany s identifikačnými údaje o vás a nadácii)  odovzdajte našim triednym učiteľkám, ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2021 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,00 EUR.

3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región
        Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
        IČO: 37900706
        Právna forma: Nadácia

4. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.3.2022), na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, príp. daňový nedoplatok. Kópiu daňového priznania potvrdenú pečiatkou Daňového úradu (stačia strany s identifikačnými údaje o vás a nadácii) odovzdajte našim triednym učiteľkám, ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

Nadácia Spoločne pre región prevedie všetky získané príjmy na sponzorský účet našej materskej školy a môže nám prispieť aj peniazmi naviac.

Sami tak rozhodnete a výrazne podporíte :

modernizáciu edukačných pomôcok

vybavenie interiéru a exteriéru MŠ

rekonštrukciu školského dvora

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú zveľaďovať prostredie a zabezpečovať pomôcky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi.

Vyhlásenie.pdf

Porvrdenie o zaplatení dane z prímov.pdf

Postup spolupráce.doc

 

Späť na oznamy
© Materská škola Porúbka 2017